Štandardné ručné horáky

MS / MG 230-x

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 250A/60%

                       Ar/CO2 - 200A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 / 0,9 / 1,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

Použitie: nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele

MQ 230.neo-x

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 250A/60%

                       Ar/CO2 - 200A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 / 0,9 / 1,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

Použitie: nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele

MS / MG / MC 330-x

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 300A/60%

                       Ar/CO2 - 270A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele a medené zliatiny

MQ 330.neo-x

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 300A/60%

                       Ar/CO2 - 270A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele a medené zliatiny

MS / MG / MC 340C-x SA

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/60%

                       Ar/CO2 - 300A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové a medené zliatiny

MF 340C-x SA

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/60%

                       Ar/CO2 - 300A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / ovládanie výkonu z rukoväte horáka

 

Dĺžka: 3 / 4 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové a medené zliatiny

MQ 340C-x SA

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/60%

                       Ar/CO2 - 300A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / guľový kĺb

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové a medené zliatiny

Oddeliteľné ručné horáky

MDW 300-x ; MWS/MWL 230 45°

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 250A/60%

                       Ar/CO2 - 200A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele a medené zliatiny

MDW 300-x ; MWS/MWL 330 45°

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 300A/60%

                       Ar/CO2 - 270A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele a medené zliatiny

Push-Pull Systém

MPW 300 PUSH-PULL ; MWS/MWL 330 45°

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 300A/60%

                       Ar/CO2 - 270A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 4 / 8 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele a medené zliatiny

Odsávacie ručné horáky

MR 230

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 250A/60%

                       Ar/CO2 - 200A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse

 

Dĺžka: 3 / 4 m

Použitie: nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele

MR 330

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 300A/60%

                       Ar/CO2 - 250A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse

 

Dĺžka: 3 / 4 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele a medené zliatiny

MR 340c-x SA

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/60%

                       Ar/CO2 - 300A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro

 

Dĺžka: 3 / 4 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele a medené zliatiny

MR 340c-x SA/BJ

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/60%

                       Ar/CO2 - 300A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / guľový kĺb

 

Dĺžka: 3 / 4 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele a medené zliatiny

Štandardné ručné horáky

MSZ 230

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 270A/60%

                       Ar/CO2 - 250A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 / 0,9 / 1,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele

MQZ 230.neo

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 270A/60%

                       Ar/CO2 - 250A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 / 0,9 / 1,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele

MSZ / MGZ / MCZ 330

 

Zaťažovateľ : CO2 - 400A/60%

                      Ar/CO2 - 320A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MQZ 330.neo

 

Zaťažovateľ : CO2 - 400A/60%

                      Ar/CO2 - 320A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MSZ/MCZ 304 (dvojokruhový systém chladenia)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 500A/60%

                      Ar/CO2 - 450A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MQZ 304.neo (dvojokruhový systém chladenia)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 500A/60%

                      Ar/CO2 - 450A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MSZ/MCZ 305 (dvojokruhový systém chladenia)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 550A/60%

                      Ar/CO2 - 500A/60%

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MQZ 305.neo (dvojokruhový systém chladenia)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 550A/60%

                      Ar/CO2 - 500A/60%

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MSZ/MCZ 306 (dvojokruhový systém chladenia)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 550A/60%

                      Ar/CO2 - 500A/60%

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MQZ 306.neo (dvojokruhový systém chladenia)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 550A/60%

                      Ar/CO2 - 500A/60%

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

Odsávacie ručné horáky

MRZ 230

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 270A/60%

                       Ar/CO2 - 250A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 / 0,9 / 1,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse

 

Dĺžka: 3 / 4 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele

MRZ 330

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 400A/60%

                       Ar/CO2 - 320A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse

 

Dĺžka: 3 / 4 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele

MRZ 350

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/60%

                       Ar/CO2 - 400A/60%

 

Priemery drôtu: 0,9 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse

 

Dĺžka: 3 / 4 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MRZ 304

 

Zaťažovateľ : CO2 - 500A/60%

                      Ar/CO2 - 450A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / PowerPin

 

Dĺžka: 3 / 4 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MRZ 304 BJ

 

Zaťažovateľ : CO2 - 500A/60%

                      Ar/CO2 - 450A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / PowerPin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MRZ 305

 

Zaťažovateľ : CO2 - 550A/60%

                      Ar/CO2 - 500A/60%

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / PowerPin

 

Dĺžka: 3 / 4 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MRZ 305 BJ

 

Zaťažovateľ : CO2 - 550A/60%

                      Ar/CO2 - 500A/60%

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / PowerPin

 

Dĺžka: 3 / 4 / 5 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

ZA 300 EX

 

Externý systém dodatočného odsávania

 

Pre väčšinu plynom a vodou chladených horákov

 

Push-Pull systém

MPZ 304 PUSH-PULL (PEVNé TELO HORáKA)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 500A/60%

                      Ar/CO2 - 450A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 4 / 8 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MPZ 600 PUSH-PULL (pre ručné horáky SATZ)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 500A/60%

                      Ar/CO2 - 450A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 8 m

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MSZ / MGZ / MCZ 330

 

Zaťažovateľ : CO2 - 400A/60%

                      Ar/CO2 - 320A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

 

Dĺžka: 1,5 - 3,0 m

 

Centrála horáka: SATZ

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MSZ / MCZ 304

 

Zaťažovateľ : CO2 - 500A/60%

                      Ar/CO2 - 450A/60%

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Dĺžka: 1,5 - 3,0 m

 

Centrála horáka: SATZ

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MSZ / MCZ 305

 

Zaťažovateľ : CO2 - 550A/60%

                      Ar/CO2 - 500A/60%

 

Priemery drôtu:  1,2 - 2,0 mm

 

Dĺžka: 1,5 - 3,0 m

 

Centrála horáka: SATZ

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

© 2018 • Weldmatic s.r.o. • Všetky práva vyhradené