Zváracia automatizácia pre obvodné zvary

U-séria

 

Upínacie a otočné zariadenia rady-U / Modely U 150, U 500, U 1000

Upínacie a otočné zariadenia na princípe upínacej kladky (patentované), špeciálne vyvinuté zariadenie pre zváranie potrubí.

 

Použitie

K upnutiu, natáčaniu a naklápaniu zvarencov s kruhovým prierezom pre manuálne a automatizované zváranie, hlavne v oblasti zvárania potrubných vedení (predpríprava a montáž), ako aj stavbe zariadení. Vedľa vysoko racionálneho efektu (odpadajú pomocní pracovníci, prerušovanie pri nadpájaní zvarov), zvýrazňujú sa aj kvalitatívne zlepšenia (žiadne prerušovanie zvarov, trvalo rovnaká pozícia zvárania.

HP-séria

 

Hydraulické otočné zváracie stoly rady HP 7500

Otočné zváracie stoly rady HP sa používajú pre zváranie, brúsenie a polohovanie. Okrem plynulo regulovateľnej rýchlosti otáčania upínacej platne, umožňujú tieto otočné stoly pomocou hydraulického pohybu naklápanie a zdvih. Kombinácia týchto pohybov umožňuje optimálne polohovanie obrobku.

 

Rôzne vyhotovenia pre záťaž od 3.000 kg až po maximálnu záťaž 30.000 kg.

TR-séria

 

Pre obrobky od 10 t až do maximálnej záťaže 150 t.

- Samostaviteľné

- Štandardný dizajn, alebo podľa požiadavky zákazníka

MC-séria

 

Centrické upínacie skľučovadlá rady MC

Použitie

Upínacie skľučovadlá rady MC sa používajú pre upínanie obrobkov pri zváraní.

 

Popis

Upínacie skľučovadlá rady MC majú úplne uzatvorenú konštrukciu a preto sú vhodné predovšetkým prre zváracie aplikácie. Hlavné výhody sú centrické upínanie, ako aj rýchlo nastaviteľné čeľuste pre rôzne priemery. Mäkké upínacie čeľuste sú  štandardne obsahom balenia, tvrdené čeľuste sú dostupné ako opcia.

R-séria

 

Naklápacie otočné zváracie stoly rady R

- Účelné

- Robustné

- Cenovo výhodné

K upnutému obrobku sa môže pristúpiť z akejkoľvek pozície vhodnej pre zváranie. Tým je možné hospodárne a pohodlné zváranie pre všetky spoje v optimálnych vrstvách (použite hrubých elektród, príp. drôtov, skrátenie času zvárania, kvalitatívne lepšie zvary). Žiadne prestoje ako napr. pri  otáčaní žeriavom.

 

Rôzne vyhotovenia pre záťaž od 50 kg až po maximálnu záťaž 10.000 kg. Plynulé nastavenie rýchlosti otáčania pomocou ručného, nožného ovládania.

BR-BRS-séria

 

Kladkové polohovadlá  pre zásobníky série BR/BRS

 

Kladkové polohovadlá série BR sa používajú pre otáčanie obrobkov pri zváraní. Priemer obrobku od 70mm až po maximálne 4.000mm.

Zariadenie pozostáva z jedného hnacieho páru a jedného voľne bežiaceho páru kladiek. Rozostup kladiek je nastaviteľný, aby sa prispôsobil rôznym priemerom obrobku. Štandardné kladky sú gumené, oceľové, alebo polyuretánové sú ako opcia. Štandardná rýchlosť otáčania je nastaviteľná od 0 – 1.500mm/min. Stroje môžu byť na požiadanie (opcia) dodané s manuálnym, alebo motorickým podvozkom. Ako riadiace varianty sú nožný ovládač, ručný ovládací prístroj, alebo ovládanie v ochrannom štíte. Rôzne vyhotovenia pre maximálnu záťaž od 1.000kg až po maximálne zaťaženie 30.000kg. Štandardný súčasný pohon oboch kladiek hnacieho páru je od maximálneho zaťaženia 5.000kg.

 

Kladkové polohovadlá BRS majú štandardný súčasný pohon oboch kladiek hnacieho páru a sú preto určené pre nevyvážené diely. Priemer obrobku od 70mm až po maximálne 1.500mm. Zariadenie pozostáva z jedného hnacieho páru a jedného voľne bežiaceho páru kladiek, pričom nosnosť je kalkulovaná pre toto  nastavenie.

Rôzne vyhotovenia pre záťaž od 1.000 kg až po maximálnu záťaž 5.000 kg.

SCM-séria

 

Páliace zariadenie na rezanie rúr série SCM sa používa na rezanie rúr v rámci prípravy výroby, ako aj počas montáže.

Stroje zo série SCM sú vybavené dvoma osami riadenými cez SPS a v spojení s plazmovým, alebo autogénovým rezacím zariadením môžu rezať rúry. Obrobok je upevnený v poháňanom skľúčovadle (os 1), horák je potom polohovaný ponad obrobok (os 2).

 

Opciou môže byť stroj dodaný s treťou osou. Tým môžu byť koncové rezy (rovné,  šikmé, ako aj úpravy) vyhotovené s úpravou hrán pre zváranie. Jednoduché ovládanie pomocou intuitívneho programovacieho menu.

RSM-séria

 

CNC-riadené zariadenia na rezanie rúr série RSM.

Zariadenia na rezanie rúr série RSM sa používajú na presné rezanie, príp. vyrezávanie všetkých odbočiek a dier, pri výrobe potrubných vedení.

Rozsah upínania od DN20 do DN1.200.

 

S piatimi CNC-riadenými osami (pre plne automatickú prípravu zvarových hrán / manipuláciu s obrobkom ). Rezací proces s plazmou, alebo autogénom.

Pre obsluhu stroja nie sú požadované žiadne rozsiahle znalosti CNC programovania. Všetky nutné vstupy sa zadávajú cez vstupné menu.

GR-séria

 

Oscilačná jednotka typ GR 33.

 

Rýchlosť oscilácie 0-120 zdvihov / min., s nastaviteľným časom zotrvania v ľavej, strednej a pravej pozícii 0-2,1 s., s nastaviteľným oneskorením pri štarte 0-5,1 s., pozostáva z:

- Oscilačnej jednotky – 1ks

- Riadenia – 1ks

- Napájacej jednotky 230V AC / 24 V DC

L-séria

 

Zváracie otočné stoly rady L

 

Otočné zváracie portály rady L vo vyhotovení od 500 kg do 30.000 kg,  sa používajú pre zváranie, brúsenie a polohovanie. Okrem motorického pohybu otáčania upínacej platne, umožňujú tieto otočné portály elektromotorické naklápanie a hydraulické nastavenie výšky. Kombinácia týchto pohybov umožňuje optimálne polohovanie obrobku.

© 2018 • Weldmatic s.r.o. • Všetky práva vyhradené