Robotické štandardné horáky

MET 310-xx

(oddelitelný)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / PowerPin

 

Dĺžka: 1,2 / 1,4 / 2,0 m

 

Použitie: všetky materiály

METT 310-xx

(dvojitý oddelitelný)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Držiak tela horáka: MEK 300/600

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / PowerPin

 

Dĺžka: 1,2 / 1,4 / 2,0 m

 

Použitie: všetky materiály

MEPTT 310-xx

(Push-Pull / Push-Push)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Držiak tela horáka: MEP 200 (T)

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / PowerPin

 

Dĺžka: 1,2 / 1,4 / 2,0 / 5,0 / 7,0 m

 

Použitie: všetky materiály

MEPTT 371xx

(Push-Pull / Push-Push)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Držiak tela horáka: FD 200 ME

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / PowerPin

 

Dĺžka: 1,2 / 1,4 / 2,0 / 5,0 / 7,0 m

 

Použitie: všetky materiály

MEP 200 (E) (T)

(Push-Pull / Push-Push)

 

(E) - Encoder

(T) - Tacho

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Použitie: všetky materiály

FD 200 M (ME)

(Push-Pull / Push-Push)

 

Rýchlosť posuvu drôtu 0,4 - 20 m/min

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Použitie: všetky materiály

 

Hmotnosť: 1,65 kg

Robotické horáky pre duté rameno

RET 330 N (NE)

 

ECO.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Otočné médium: RET 341 F (S)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

RET 330 N (NE) WB (s brzdou drôtu)

 

ECO.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Otočné médium: RET 341 F (S)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

RET 341 F (S) / F (S) WB1

 

ECO.torch systém

 

Hadicové vedenie: RET 330 N (NE)

 

Rotácia: +/- 260° (6. os)

 

S - pevné prevedenie

F - flexibilné prevedenie s vychýlením max. 15° pre kolízny snímač

WB1 - brzda drôtu

 

Kolízny snímač ovládaný stlačeným vzduchom cez REMO modul

RET 310 (A)

 

REVO.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Otočné médium: RET 300 (L)

 

Centrála horáka: kompaktná centrála

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu (A)

 

Použitie: všetky materiály

RET 300 (L)

 

REVO.torch systém

 

Hadicové vedenie: RET 310 (A)

 

Rotácia: neobmedzená (6. os)

 

L - v závislosti na type robota

 

RET 362-xx N (NE)

 

LITE.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Otočné médium: vstavané

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu (A)

 

Použitie: všetky materiály

RET 362-xx N (NE) WB (s brzdou drôtu)

 

LITE.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Otočné médium: vstavané

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu (A)

 

Použitie: všetky materiály

RETZ 363-xx N (NE)

 

T.Connector HW systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Otočné médium: vstavané, vrátane kolízneho snímača

 

Rotácia: +/- 260° (6. os)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

RETZ 363-xx N (NE) WB (s brzdou drôtu)

 

T.Connector HW systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Otočné médium: vstavané, vrátane kolízneho snímača

 

Rotácia: +/- 260° (6. os)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

RETZ 363D-xx N (NE)

 

T.Connector HWD systém (pre pohonnú jednotku FD 200 M (ME))

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Otočné médium: vstavané, vrátane kolízneho snímača

 

Rotácia: +/- 260° (6. os)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

FD 200 M (ME)

(Push-Pull / Push-Push)

 

Rýchlosť posuvu drôtu 0,4 - 20 m/min

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Použitie: všetky materiály

 

Hmotnosť: 1,65 kg

Robotické nástavce

MET 3200 / 3222 / 3245

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-184mm

22°-173,1mm

45°-145,5mm

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,6 mm

MET 350 / 352 / 354 / METR 358

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/100%

                       Ar/CO2 - 300A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-180mm

22°-169,1mm

45°-141,2mm

30°-279,5mm (METR 358)

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

MET 3700 / 3722 / 3745

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-184mm

22°-173,1mm

45°-145,5mm

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,6 mm

MET 390 / 392 / 394 / METR 398

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/100%

                       Ar/CO2 - 300A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-200,3mm

22°-196,2mm

45°-182mm

30°-279,5mm (METR 398)

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

MET 3900 / 3922 / 3945

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/100%

                       Ar/CO2 - 300A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-204,3mm

22°-200,2mm

45°-186mm

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,2 mm

Automatové

MMZ 330

 

Zaťažovateľ : CO2 - 400A/60%

                      Ar/CO2 - 320A/60%

 

Priemery drôtu: 0,9 - 1,2 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MMZ 304 (dvojokruhový systém chladenia)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 500A/60%

                      Ar/CO2 - 450A/60%

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,6 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

MMZ 306 (dvojokruhový systém chladenia)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 550A/60%

                      Ar/CO2 - 500A/60%

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 3 / 4 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

M.FLEX 44xx (dvojokruhový systém chladenia)

 

Zaťažovateľ : CO2 - 450A/60%

                      Ar/CO2 - 400A/60%

 

Zakrivenie nástavca (xx):

00-0°

22-22°

45-45°

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Dĺžka: 1,2 / 1,4 / 3 / 4 m

 

Použitie: nelegované, nízkolegované, vysokolegované ocele, hliníkové, horčíkové, niklové a medené zliatiny

Robotické štandardné horáky

METZ 600-xx

(oddelitelný)

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Chladenie: vodné

 

Metóda zvárania: MIG/MAG

 

Štandardné dĺžky (xx): 1,2m / 1,4m / 2,0m

 

Nástavce horáka: DIX METZ 52x/59x/54x/56x/57x/58xx

METZ 600-xx WB

(oddelitelný s brzdou drôtu)

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Chladenie: vodné

 

Metóda zvárania: MIG/MAG

 

Štandardné dĺžky: 1,2m / 1,4m / 2,0m

 

Nástavce horáka: DIX METZ 52x/59x/54x/56x/57x/58xx

METTZ 600-xx

(dvojitý oddelitelný)

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Chladenie: vodné

 

Metóda zvárania: MIG/MAG

 

Štandardné dĺžky: 1,2m / 1,4m / 2,0m

 

Nástavce horáka: DIX METZ 52x/59x/54x/56x/57x/58xx

METTZ 600-xx WB

(dvojitý oddelitelný s brzdou drôtu)

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Chladenie: vodné

 

Metóda zvárania: MIG/MAG

 

Štandardné dĺžky: 1,2m / 1,4m / 2,0m

 

Nástavce horáka: DIX METZ 52x/59x/54x/56x/57x/58xx

MEPTTZ 600-xx

(Push-Pull)

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Chladenie: vodné

 

Metóda zvárania: MIG/MAG

 

Štandardné dĺžky: 1,2m / 1,4m / 2,0m / 5,0m / 7,0m

 

Nástavec horáka: DIX MEP 200 (T)

MEP 200 (E) (T)

(Push-Pull / Push-Push)

 

(E) - Encoder

(T) - Tacho

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Použitie: všetky materiály

MEPTTZ 671-xx

(Push-Pull / Push-Push)

 

Centrála horáka: Euro / Dinse / Power-Pin

 

Chladenie: vodné

 

Metóda zvárania: MIG/MAG

 

Štandardné dĺžky: 1,2m / 1,4m / 2,0m / 5,0m / 7,0m

 

Nástavec horáka: DIX FD 200 M(E)

FD 200 M (ME)

(Push-Pull / Push-Push)

 

Rýchlosť posuvu drôtu 0,4 - 20 m/min

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Použitie: všetky materiály

 

Hmotnosť: 1,65 kg

Robotické horáky pre duté rameno

RETZ 630-xx N (NE)

 

ECO.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Otočné médium: RETZ 641 F (S)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

REZT 630-xx N (NE) WB (s brzdou drôtu)

 

ECO.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Otočné médium: RETZ 641 F (S)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

RETZ 641 F (S) / F (S) WB1

 

ECO.torch systém

 

Hadicové vedenie: RETZ 630 N (NE) / N (NE) WB

 

Rotácia: +/- 260° (6. os)

 

S - pevné prevedenie

F - flexibilné prevedenie s vychýlením max. 15° pre kolízny snímač

WB1 - brzda drôtu

 

Kolízny snímač ovládaný stlačeným vzduchom cez REMO modul

RETZ 610-xx (A)

 

REVO.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Otočné médium: RETZ 600 (L)

 

Centrála horáka: kompaktná centrála

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu (A)

 

Použitie: všetky materiály

RETZ 600 (L)

 

REVO.torch systém

 

Hadicové vedenie: RETZ 610 (A)

 

Rotácia: neobmedzená (6. os)

 

L - v závislosti na type robota

 

 

RETZ 662-xx N (NE)

 

LITE.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Otočné médium: vstavané

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu (A)

 

Použitie: všetky materiály

RETZ 662-xx N (NE) WB (s brzdou drôtu)

 

LITE.torch systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Otočné médium: vstavané

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu (A)

 

Použitie: všetky materiály

RETZ 663-xx N (NE)

 

T.Connector HW systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Otočné médium: vstavané, vrátane kolízneho snímača

 

Rotácia: +/- 260° (6. os)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

RETZ 663-xx N (NE) WB (s brzdou drôtu)

 

T.Connector HW systém

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Otočné médium: vstavané, vrátane kolízneho snímača

 

Rotácia: +/- 260° (6. os)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

RETZ 663D-xx N (NE)

 

T.Connector HWD systém (pre pohonnú jednotku FD 200 M (ME))

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Otočné médium: vstavané, vrátane kolízneho snímača

 

Rotácia: +/- 260° (6. os)

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

FD 200 M (ME)

(Push-Pull / Push-Push)

 

Rýchlosť posuvu drôtu 0,4 - 20 m/min

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,6 mm

 

Použitie: všetky materiály

 

Hmotnosť: 1,65 kg

MEPTTZ 670 N (NE)

 

Systém pre pohonnú jednotku FD 200 M (ME)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Centrála horáka: PowerPin

 

Dĺžka: v závislosti na type robota a podávača drôtu

 

Použitie: všetky materiály

Robotické nástavce

METZ 520 / 522 / 524 / 528 / (L) / (XL)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/100%

                       Ar/CO2 - 300A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-141,2 / 211,2 (L) / 291,2 (XL)mm

22°-169,1 / 239,1 (L) / 319,1 (XL)mm

45°-180,0 / 250,0 (L) / 330,0 (XL)mm

30°-244mm (METZ 528)

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

METZ 540 / 542 / 544 / 548 / (L) / (XL)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-141,2 / 211,2 (L) / 291,2 (XL)mm

22°-169,1 / 239,1 (L) / 319,1 (XL)mm

45°-180,0 / 250,0 (L) / 330,0 (XL)mm

30°-244mm (METZ 548)

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,6 mm

METZ 560 / 562 / 564 / 568 / (L) / (XL)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-141,2 / 211,2 (L) / 291,2 (XL)mm

22°-169,1 / 239,1 (L) / 319,1 (XL)mm

45°-180,0 / 250,0 (L) / 330,0 (XL)mm

30°-244mm (METZ 568)

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

METZ 570 / 572 / 574 / 578 / (L) / (XL)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-141,2 / 211,2 (L) / 291,2 (XL)mm

22°-169,1 / 239,1 (L) / 319,1 (XL)mm

45°-180,0 / 250,0 (L) / 330,0 (XL)mm

30°-244mm (METZ 578)

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

METZ 5800 / 5822 / 5845 / (L) / (XL)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/100%

                       Ar/CO2 - 300A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°- 211 / 281 (L) / 361 (XL)mm

22°- 226,3 / 296,3 (L) / 376,3 (XL)mm

45°- 231 / 301 (L) / 381 (XL)mm

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

METZ 590 / 592 / 594 / 598 / (L) / (XL)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 400A/100%

                       Ar/CO2 - 350A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-182 / 252 (L) / 332 (XL)mm

22°-196,2 / 266,2 (L) / 346,2 (XL)mm

45°- 200,3 / 270,3 (L) / 350,3 (XL)mm

30°-244mm (METZ 598)

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

METZ 6400 / 6422 / 6445 / (L) / (XL)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°-141,2 / 211,2 (L) / 291,2 (XL)mm

22°-169,1 / 239,1 (L) / 319,1 (XL)mm

45°-180,0 / 250,0 (L) / 330,0 (XL)mm

30°-244mm (METZ 578)

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,6 mm

METZ 5500 / 5522 / 5545 / (L) / (XL)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 600A/100%

                       Ar/CO2 - 550A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°- 211 / 281 (L) / 361 (XL)mm

22°- 226,3 / 296,3 (L) / 376,3 (XL)mm

45°- 231 / 301 (L) / 381 (XL)mm

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,4 mm

MFTZ 5200 / 5222 / 5236 / 5245 (pre hadicové vedenia FRONIUS)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 350A/100%

                       Ar/CO2 - 300A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°- 237mm

22°- 228,5mm

36°- 212,8mm

45°- 199mm

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

MFTZ 5400 / 5422 / 5436 / 5445 (pre hadicové vedenia FRONIUS)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°- 237mm

22°- 228,5mm

36°- 212,8mm

45°- 199mm

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,6 mm

MFTZ 5700 / 5722 / 5736 / 5745 (pre hadicové vedenia FRONIUS)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 550A/100%

                       Ar/CO2 - 500A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°- 237mm

22°- 228,5mm

36°- 212,8mm

45°- 199mm

(dvojokruhový systém chladenia)

 

Priemery drôtu: 1,2 - 2,0 mm

MFTZ 5900 / 5922 / 5936 / 5945 (pre hadicové vedenia FRONIUS)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 400A/100%

                       Ar/CO2 - 350A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°- 240mm

22°- 235,6mm

36°- 228mm

45°- 221m

 

Priemery drôtu: 0,8 - 1,2 mm

MBTZ 5400 / 5422 / 5435 / 5445 (pre hadicové vedenia BINZEL)

 

Zaťažovateľ :  CO2 - 450A/100%

                       Ar/CO2 - 400A/100%

 

Zakrivenie a dĺžka nástavca:

0°- 240mm

22°- 235,6mm

36°- 228mm

45°- 221m

 

Priemery drôtu: 1,0 - 1,6 mm

© 2018 • Weldmatic s.r.o. • Všetky práva vyhradené