Sme výhradný zmluvný partner pre Slovenskú republiku

  Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s výhradným zastúpením pre Slovenskú republiku pre značku DINSE. Naše znalosti o týchto produktoch nás predurčujú k tomu, aby sme vždy poskytovali zákazníkom maximálnu starostlivosť o zváracie systémy. Ponúkame zákaznícke riešenia od dodávky zariadenia, po spustenie výroby. Disponujeme širokou paletou služieb od záručného servisu a opráv, pozáručných služieb, až po odladenie kompletného zváracieho procesu.

 • Dlhoročné skúsenosti z oblasti zváracích technológií
 • Certifikát - IWE/EWE (medzinárodný/európsky zváračský inžinier)
 • VŠ diplom pre odbor zváranie na STU Bratislava - MTF Trnava
 • Osvedčenie o spôsobilosti podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. - §22
 • Zvárací preukaz pre metódu Z-M1
 • Jazykové znalosti: angličtina / nemčina
 • Certifikát Bisnode -  certifikát solventných firiem

 

Produkty

Služby

Kontakt

Weldmatic s.r.o.

 č. 105

 919 29 Malženice

 Slovenská republika

 

 IČO: 48 052 078

 IČ DPH: SK2120000685

 DIČ: 2120000685

Ing. Ronald Katrušák, IWE - konateľ spoločnosti

 

 tel.: +421 908 811512

 e-mail: info@weldmatic.sk

 web: weldmatic.sk

 

 IBAN: SK71 0900 0000 0050 6832 5840

 BIC: GIBASKBX

Prevádzka:
 Malženice č.460
 919 29 Malženice

 • Zváracie procesy

  DINSE ponúka celý rad zváracích zariadení a horákov pre všetky zváracie procesy

 • Zváracie príslušenstvo

  Široký sortiment príslušenstva pre zváracie aplikácie.

  Od kolíznych snímačov, bajonetových konektorov, zváracích a uzemňovacích káblov, ochranných pracovných odevov, až po redukčné ventily a ochranné zváračské masky.

  Zváracie príslušenstvo

 • Zváracia automatizácia pre obvodové zvary

  Poloautomatické a automatické zariadenia pre zváranie a rezanie rotačných konštrukcií. Otočné stoly, otočné polohovadlá, hydraulické, polohovacie, otočné stoly, zariadenia pre zváranie a rezanie potrubných systémov.

  Zváracia automatizácia pre obvodné zvary

 • Zváracia automatizácia pre pozdĺžne zvary

  Poloautomatické a automatické zariadenia pre zváranie a rezanie pozdĺžnych konštrukcií. Lineárne pojazdy, zváracie lavice, automatické systémy pre zváranie oceľových profilov.

  Zváracia automatizácia pre pozdĺžne zvary

 • Opravy ručných a robotických zváracích horákov

  Vykonávame opravy všetkých druhov robotických zváracích horákov, horákov pre automatizáciu zváracieho procesu.

 • Opravy zváracích zariadení

  Poskytujeme záručný a pozáručný servis na všetky nami predávané zváracie zariadenia.

 • Systémová integrácia / Uvedenie zariadení do prevádzky

  Montáž nových zváracích systémov k robotickým aplikáciam, prípadne prerábky starších systémov na najnovšiu úroveň.

 • Optimalizácia zváracích parametrov

  Ponúkame vám služby odladenia zváracích parametrov, až po nábeh výroby.

 • Kalibrácie a bezpečnostno-technické prehliadky

  Zabezpečujeme kalibrácie a bezpečnostno-technické prehliadky, všetkých nami predávaných zváračiek. Rovnako ponúkame tieto služby aj na iné typy zváračiek.

  Kalibráciou sa rozumie overenie zobrazovaných zváracích parametrov a reálnych zváracích parametrov.

 • Školenia a technická podpora

  Našim zákazníkom poskytujeme technickú podporu, poradenstvo v oblasti zvárania zo strany zváračského inžiniera. Ponúkame podporu pri tvorbe WPS.

© 2018 • Weldmatic s.r.o. • Všetky práva vyhradené